DE VERREKIJKERS

Op dit moment heeft de Canon tien “verrekijkers” gepubliceerd (verdieping op een thema). 

Vorst en Volk in Noordoostpolder (speciale jubileumuitgave met steun van de gemeente Noordoostpolder)
(uitgave oktober 2013): Verrekijker bij venster 26 in het kader van "de maand van de Geschiedenis 2013" welke als thema had "Vorst en Volk" in het kader van de troonswisseling en de viering van 200 jaar Koninkrijk.

De ondergang van de NE-165
(uitgave december 2013); Verrekijker bij venster 3: De zuiderzee, verkeersader, slagveld en visbun.

Willem Frederik Hermans en de Noordoostpolder
(uitgave mei 2015); Verrekijker bij venster 9: Ontginnen, woeste gronden in cultuur gebracht.

Multifunctioneel beheer van het Kuinderbos.
(uitgave september 2015); Verrekijker bij venster 13: Landschap: bossen, wegen, bermen.

Het Kuinderbos: van Oud naar Nieuw Land.
(uitgave september 2015); Verrekijker bij venster 13: Landschap: bossen, wegen, bermen.

Van Kirkham naar Krakau
(uitgave oktober 2014); Verrekijker bij venster 10: Oorlogsjaren; het Nederlands Onderduikers Paradijs.

De inrichting van de IJsselmeerpolders en de rol van de theorie van Walter Christaller
(uitgave januari 2014); Verrekijker bij venster 12: Dorpen inclusief Emmeloord; Het model van Christaller.

De NM 107: een kogge vol kloostermoppen
(ca.1375) (uitgave juni 2014); Verrekijker bij venster 3: De Zuiderzee: verkeersader, slagveld en visbun.

Kuinre en de Friese oorlog van 1396
(uitgave april 2016); Verrekijker bij venster 4: De burchten van Kuinre, middeleeuwse machtsbasis.

Kuinre en de tachtigjarige oorlog en daarna
(uitgave oktober 2016); Verrekijker bij venster 3: De Zuiderzee: verkeersader, slagveld en visbun.


Auteursrecht

Aan het downloaden van een verrekijker zijn geen kosten verbonden. Wel vallen deze onder het auteursrecht van de Stichting. Verdere publicatie is dus alleen voorbehouden aan de Stichting.