Nieuw! Bestel nu de Engelse versie van het Canonboek

  Klik op onderstaand logo om naar de bestelpagina te gaan. 

Bestellen Canon Boek

Zoeken

Emmeloord, 26 september 2017 | Het boek "Noordoostpolder 75 jaar droog" dat door de stichting 'Canon De Noordoostpolder' is uitgegeven is een groot succes. Het bestuur van de stichting heeft besloten om een 3de druk uit te brengen. Zowel de 1ste alsmede de 2de druk (moet nog gedrukt worden) is reeds uitverkocht. De stichting heeft gemeend voor bedrijven, instellingen en geinteresseerde particulieren een Nederlandse/Engelse uitgave te drukken om daarmee tegemoet te komen aan diverse verzoeken die de stichting hebben bereikt. 

De Engels/Nederlandse uitgave zal in een gelimiteerde oplage van 500 exemplaren éénmalig verschijnen. Deze oplage zal gezien het formaat een gewijzigde prijs kennen. De fotos die gebruikt worden in deze oplage zullen groter worden weergegeven. 

Omroep Flevoland:

Bestuurslid Aukje van der Molen over het boek "Noordoostpolder 75 jaar droog"

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/151102/noordoostpolder-75-jaar-droog-te-zien-in-fotoboek

Bestuurslid Wim Logtmeijer voor Omroep Flevoland

http://luister527.nl/mediatheek/audio/49848198/onder-de-toren/74590797/wim-logtmeijer-over-75-jaar-noordoostpolder-droog

 

roefs1roefs1

Voorzitter Hans Roefs van de stichting Canon De Noordoostpolder spreekt een volle zaal met belangstellenden toe tijdens de presentatie en uitreiking van het eerste exemplaar "Noordoostpolder 75 jaar droog" in de bibliotheek van Emmeloord.

Download hier de presentatie van voorzitter Roefs tijdens de presentatie 

Onderstaand de gesproken tekst (behorende bij de presentatie) van voorzitter Hans Roefs.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noordoostpolder 75 jaar droog op 9-9-2017

Geachte

  • heer en mevrouw van der Werff,
  • directie bibliotheek Flevomeer,
  • genodigden en belangstellenden.

Dank voor uw komst naar deze historische middag.

Koningin Wilhelmina zei op 16 september 1913: 

 “Ik acht de tijd gekomen om de afsluiting en de droogmaking van de Zuiderzee te ondernemen. Verbetering van de waterstaatkundige toestand der omliggende provinciën, uitbreiding van grondgebied en blijvende vermeerdering van arbeidsgelegenheid zullen daarvan het gevolg zijn",

Ten overstaan van allemaal mannen dat wel.  Buiten bij de poort naar het Binnenhof staat daarom Aletta Jacobs en haar medestrijdsters te demonstreren voor vrouwenkiesrecht. DAT was de issue van het jaar 1913, niet de droogmaking van de Zuiderzee. Tja...

De drooglegging van de Noordoostpolder duurde dan ook wat langer dan het vrouwenkiesrecht. Het duurde zelfs bijna 30 jaar, tot 1942. Om precies te zijn tot vandaag 75 jaar geleden.

Want op 9 september 1942 werd een gemiddelde waterstand van vier meter veertig beneden NAP bereikt. Bij deze waterstand vallen de laagste delen van de polder droog en daarom wordt die datum aangehouden als het moment van droogvallen van de Noordoostpolder. Overigens werd aan de oostkant van de Noordoostpolder al druk geoogst!

Om de feestvreugde rond deze dag extra luister bij te zetten hebben wij als Stichting Canon de Noordoostpolder met hulp van velen een publicatie gemaakt over ’Noordoostpolder 75 jaar droog’ met als ondertitel: ’beeld van een polder’.

Met daarin 75 grote foto’s gekozen uit beeldmateriaal van bekende fotografen en bewoners van Noordoostpolder en daarbuiten.
 Niet een overzicht van wat er na 75 jaar bereikt is maar van elk jaar tussen 1942 en 2017 een amusante, interessante of opmerkelijke foto. Met daarbij verklarende teksten en 75 bijfoto’s die de teksten ondersteunen en versterken. Dit alles in een handzaam boek, gedrukt in Noordoostpolder en beschikbaar gesteld voor een kleine prijs.

Het gaat in ons boek over mensen en hun activiteiten. Uiteraard zijn er foto's met notabelen opgenomen maar toch vooral veel beelden van gewone mensen zoals u en ik. Mensen die de Noordoostpolder het aanzien hebben gegeven dat het nu heeft. 

Dat er toch ook een paar keer leden van het koninklijk huis in het boek staan komt omdat zij zo vaak op bezoek komen, om te zien wat hier allemaal gebeurt...zoals onlangs nog bij het windmolenpark.

VOORPROEFJE

Ik zal u voor zover de tijd dat toelaat een voorproefje van het boek geven.

Op de voorpagina tulpen. Want bij een 75-jarige verjaardag horen bloemen en bij een 75-jarige Noordoostpolder horen dan tulpen. Tulpen in vele kleuren die de diversiteit van de inwoners anno 2017 verbeelden. Met dank aan het Tulpenfestival.

1946: Woonboten in Espelervaart

De meeste woonkernen in de Noordoostpolder zijn in de jaren veertig en vijftig ontworpen door architecten van de Delftse School. Maar voor het zover is, hebben veel mensen in noodwoningen gewoond: woonarken en woonboten. In 1946 liggen ze in de Espelervaart in Emmeloord.

1959, poldertoren in aanbouw

Nog voor de drooglegging van de Noordoostelijke Polder wordt besloten dat op het centrale plein van Emmeloord een hoge toren zal worden gebouwd. De toren moet een herkenningspunt zijn en een symbool van eenheid uitstralen. Een centraal ontmoetingspunt met informatie over de geschiedenis van de Noordoostpolder zou in deze toren daarom niet misstaan!

1969: Parijs in Emmeloord

De Parijse Week in 1969 is een éénmalige gebeurtenis geweest maar staat nog in het geheugen gegrift van menig oudere polderbewoner. De Lange Nering wordt één week als klein Parijs ingericht met aan de westelijke ingang een Arc de Triomphe.

1975: Luchtvaartclub opgericht

Mijn achtergrond bij het NLR verloochen ik niet, vandaar deze keuze. Open dag van de Luchtvaartclub Emmeloord op het toenmalige veldje aan de Nagelerweg. Deze club van enthousiaste modelvliegers bestaat al sinds 1975. Er wordt gevlogen met op afstand radio- bestuurbare modellen.

1988: Orgelman Hannes van Veen en koningin Beatrix

Hannes van Veen, de orgelman uit Bant ontmoet in 1988 Koningin Beatrix als de koningin op visite is bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. De hand die hij haar geeft, is door fotograaf Hans Veenhuis vereeuwigd. Dit jaar overlijdt de markante polderbewoner op 80-jarige leeftijd.

1998: Wateroverlast Tollebeek

De situatie in 1998 is ernstig. De gemalen van de polder kunnen de enorme hoeveelheid water niet meer wegpompen. Vooral rond Tollebeek, het laagste punt van de Noordoostpolder, is de situatie kritiek. Een groot deel van de polder staat blank, de oogst is grotendeels verloren.

2004: "Geen weg terug"

Een bronzen beeld van Kiny Copinga. Onderwijzer Arnoldus Legebeke komt in 1859 samen met de pastoor van Schokland tot de conclusie dat de toestand op het eiland onhoudbaar is geworden. Het eiland is te klein en de bestaansmiddelen te gering. Hun verzoek aan de regering om het eiland te ontruimen wordt ingewilligd.

2017:  Terlouw bij Wind voor NOP

De lesmodule ‘Wind voor NOP’ wordt onthuld door (kinder)boekenschrijver en klimaatambassadeur Jan Terlouw. Deze lesmodule is ontwikkeld voor leerlingen van de groepen zes, zeven en acht van het basisonderwijs. Het is een initiatief van Windpark Noordoostpolder.

Tot eind oktober is het boek te koop voor 75 dubbeltjes dus een leuke aanbieding voor iedereen. Daarna slechts 9,50 euro.

Zulke historisch lage prijzen kunnen alleen dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Noordoostpolder. Als dank daarvoor wil ik het boek nu graag aanbieden aan de burgemeester.