Nieuw! Bestel nu de Engelse versie van het Canonboek

  Klik op onderstaand logo om naar de bestelpagina te gaan. 

Bestellen Canon Boek

Zoeken

Watererfgoed, een boeiende doorkijk over het waterbeheer in de Noordoostpolder  vanaf haar drooglegging tot heden.

Emmeloord, 14-oktober 2018 | De Stichting Canon de Noordoostpolder heeft een nieuwe  “verrekijker" uitgebracht. Ditmaal gaat het over het “watererfgoed”. Deze boeiende verrekijker is als verdieping geschreven voor Raam III “De zee wordt land” van de Canon de Noordoostpolder. De verrekijker is geschrven door Philip Visser (geohydrooloog)  en Huib van der Wal (schrijver/publicist).

Waarom deze verdieping?

Het bijzondere van de Noordoostpolder is niet alleen dat het land in de twintigste eeuw gewonnen is op de zee, maar dat dit gebied miljoenen jaren geleden ook land was; een moerassig stuk land, met rivierduinen langs rivieren. Van die periode zijn sporen terug te vinden en ook die periode heeft invloed op het huidige gebruik van het land in de Noordoostpolder en het waterbeheer.  De Stichting Canon de Noordoostpolder vindt het van historisch belang om inzicht te krijgen op welke wijze het watermanagement(erfgoed) zich heeft ontwikkeld de afgelopen 75 jaar.

Philip Visser en Huib van der Wal
In deze verrekijker beschrijven Philip Visser en Huib van der Wal de geschiedenis van het watererfgoed in de Noordoostpolder. Philip Visser is een ervaren geohydroloog die lang voor verschillende instanties in de Noordoostpolder en Flevoland heeft gewerkt. Huib van der Wal uit Emmeloord heeft diverse boeken over de historie van de Noordoostpolder geschreven. Voor dit rapport van Arcadis heeft Huib van der Wal veel mensen geïnterviewd, van beheerders tot en met gebruikers. De voormalige eilanden Schokland en Urk, die nu verbonden zijn aan dit nieuwe land, maken ook deel uit van dit verhaal.

Het Verhaal begint miljoenen jaren geleden en maakt een tussenstop bij een voorzichtige overheid in de jaren dertig van de vorige eeuw. De Noordoostpolder werd bedacht en getekend in dé crisisjaren van de vorige eeuw. Alhoewel er tot in deze eeuw veel lof is voor de inpolderingsplannen en de uitwerking daarvan, hebben sommige bezuinigingen in de ontwerpperiode later voor diverse problemen gezorgd. 

De ontstaansgeschiedenis van het Watererfgoed

Het watererfgoed van de Noordoostpolder kan niet los worden gezien van het grondwater, het deel van de waterkringloop dat zich grotendeels aan ons blikveld onttrekt. Toch is het een belangrijke en vaak bepalende schakel in de eeuwigdurende cyclus van het water. Grondwater zorgt voor ons drinkwater, maakt het mogelijk gewassen te laten groeien en wordt gebruikt in industriële processen.

Lees hier de publicatie