Nieuw! Bestel nu de Engelse versie van het Canonboek

  Klik op onderstaand logo om naar de bestelpagina te gaan. 

Bestellen Canon Boek

Zoeken

Emmeloord, 17 februari 2014| De stichting Canon de Noordoostpolder heeft opnieuw een "verrekijker" uitgebracht, nu over het "Christaller" model. Dit ontwikkelmodel is gebruikt voor de landschappelijke inrichting en indeling van de plaatsen in de Noordoostpolder. 

Fenomeen verrekijkers

Een verrekijker is een doorkijkje binnen een van de 30 vensters die Canon de Noordoostpolder telt. De Canon over de Noordoostpolder is in 2012 gereed gekomen en in boekvorm (nu 2de druk) verkrijgbaar. 
 

Christaller's Centrale Plaatsen Theorie (CPT)

De nieuwste verrekijker geeft een boeiende doorkijk over het ontstaan van de Noordoostpolder, want bij de drooglegging van de Noordoostpolder besloot men om de theorie van de Duitse Walter Christaller in de praktijk te brengen. Christaller (21 april 1893 – 9 maart 1969) was economisch geograaf en ontwikkelde in 1932 de zogeheten Centrale Plaatsen Theorie (CPT), gepubliceerd in 1933. Deze theorie is gebaseerd op het feit dat de meeste voorzieningen zich binnen bereikbare afstand van haar inwoners zouden moeten bevinden.

Aan de basis van de verrekijker over Christaller heeft het onderzoek van Gerrit van Hezel centraal gestaan. Van Hezel werkt op dit moment aan een historisch overzicht over Christaller's werken. Bijzondere bijkomstigheid is dat er ook uitgebreid wordt stilgestaan bij het leven van Christaller, zijn achtergrond en hoe hij over de Centrale Plaatsen Theorie dacht. Daarbij wordt ook zijn rol tijdens de oorlogsjaren uiteengezet.

Overige vensters

De stichting heeft in oktober 2013 een verrekijker uitgebracht bij venster 26, "Speciale gebeurtenissen". Het betrof een uitgave over het thema "Vorst en Volk" in het kader van de Week van de Geschiedenis. Vervolgens heeft de stichting in december de verrekijker "scheepswrakken" beschreven die een inzage geeft in de ondergang van de NE-165 Een scheepsramp bij Schokland. Deze verrekijker is toegevoegd bij Canon-venster 3: ‘De Zuiderzee, slagveld en visbun', met een bijzondere bijdrage van Leo Kaan.

Al deze interessante informatie is na te lezen op de website van de Canon De Noordoostpolder bij venster 12: Dorpen inclusief Emmeloord. De Stichting Canon De Noordoostpolder meent hiermee een interessante en lezenswaardige bijdrage en aanvulling te hebben geleverd aan de ontstaansgeschiedenis van de Noordoostpolder.