Nieuw! Bestel nu de Engelse versie van het Canonboek

  Klik op onderstaand logo om naar de bestelpagina te gaan. 

Bestellen Canon Boek

Zoeken

Emmeloord, 1 september 2015 | De Stichting Canon De Noordoostpolder brengt in de maand augustus twee extra ‘verrekijkers’ uit. Beide samenhangende verrekijkers hebben betrekking op ontstaansgeschiedenis van het Kuinderbos. De eerste verrekijker heet: “Het Kuinderbos: van Oud naar Nieuw Land” en is geschreven door Marcel van Ool. De tweede verrekijker “Multifunctioneel beheer van het Kuinderbos” is geschreven door Lammert Kragt. Beide verrekijkers zijn opgesteld m.m.v. van Wim Logtmeijer.

Fenomeen verrekijkers

Een verrekijker is een doorkijkje binnen één van de 30 vensters die Canon de Noordoostpolder telt. Beide verrekijkers zijn door de Stichting Canon de Noordoostpolder toegevoegd aan het canonvenster 13: “Landschap: bossen, wegen, bermen”.

1-Verrekijker: Het Kuinderbos: van Oud naar Nieuw Land

De inrichting van de bossen in de Noordoostpolder werd niet door grote namen uit de landschapsarchitectuur bepaald. Het waren de districtshoofden, opzichters, houtvesters en bosbouwkundig ambtenaren van Staatsbosbeheer die de aanplantingen vormgaven en over het beheer beslisten. De verdere groene aankleding van de polder werd wel veel meer van hoger hand gestuurd. De plekken waar landbouw minder goed mogelijk was, kregen een andere bestemming n.l. bos. Dat betekende dat op de slechtst denkbare grond vier bossen werden aangeplant: het Kuinder-, Voorster-, Schokker- en Urkerbos. In deze verrekijker wordt ingezoomd op het ontstaan van het Kuinderbos, de aanplant en de vegetatie. Marcel van Ool beschrijft als adviseur landschap en cultuurhistorie op bijzonder wijze deze ‘verrekijker’. Wim Logtmeijer is verantwoordelijk voor enkele historische toevoegingen.

Auteur Marcel van Ool

Marcel van Ool (1970) studeerde kunstgeschiedenis en is sinds 1998 verbonden aan Staatsbosbeheer waar hij vanaf 2005 werkzaam is als adviseur landschap en cultuurhistorie. Hij initieerde en begeleidde tal van kunstprojecten in de natuur. Zo haalde hij voor Staatsbosbeheer de Britse kunstenaar Andy Goldsworthy naar Nederland. Daarnaast publiceerde Van Ool onder meer over de landschappen van Ruisdael, Van Gogh en Mondriaan. In 2008 verscheen zijn boek Het verlangen naar buiten, waarin hij de geschiedenis van het Nederlandse buitenleven schetst.

2-Verrekijker: Multifunctioneel beheer van het Kuinderbos

U krijgt met deze verrekijker een inzicht in een uniek stukje Noordoostpolder dat gelegen is op historische gronden. Een uniek stukje bos dat door zijn diversiteit en belevingsmogelijkheden gerekend kan worden tot een geweldig recreatief gegeven binnen ons gebied. Een bos dat zo langzamerhand mag worden gerekend tot een volwassen bos met vele bijzondere activiteiten en mogelijkheden.Staatsbosbeheer legde zestig jaar geleden het Kuinderbos aan in opdracht van de Directie Wieringermeer en Noordoostpolderwerken. Het bos kent sindsdien een bewogen geschiedenis. Houtproductie was na de aanleg van het bos de belangrijkste functie. Landschap en recreatie maakten al wel deel uit van de visie en planvorming rond het bos, maar waren niet direct bepalend voor het dagelijks beheer. Dit veranderde echter in de loop der tijd. Auteur Lammert Kragt beschrijft hoe houtproductie, landschap en recreatie het dagelijks beheer bepalen.

Auteurs Lammert Kragt

Lammert Kragt is teamleider bij Staatsbosbeheer afdeling Zaad & Plantsoenen. Hij is werkzaam in de Regio Oost, Rijkswaterstaat directie Flevoland en de dienst IJsselmeerpolders. Kragt heeft in Wageningen gestudeerd.

Wim Logtmeijer is historicus en verbonden aan de Stichting Canon de Noordoostpolder.

Naar de verrekijkers