Colofon

Deze site is eigendom van Stichting Canon De Noordoostpolder.
 
 
Het stichtingsbestuur heeft een canon gerealiseerd over de geschiedenis van de Noordoostpolder waardoor zowel bij de eigen bevolking, als bij bezoekers van het gebied, de kennis over de lokale historie kan toenemen.
 
Redactie: Harrie Scholtmeijer (raaminleidingen), Wim Logtmeijer (coordinatie vensterauteurs), Hans Roefs (fotoredactie), Huib van der Wal, (redactie), Berthoo Lammers (ICT), tevens initiator van deze canon. Aaldert Pol en Gerrit van Hezel hebben inhoudelijke adviezen gegeven.
 
De dertig vensters zijn geschreven door Nieuw Land Erfgoedcentrum, Evert de Boer, Harrie Scholtmeijer, Peter de Boer, Wil Paauw, Leo Voorberg, Huib van der Wal, Frans van de Lindeloof, Hester Kuper, Piet Bremer, Dirk Klaver, Jan Mulder, Margreet Ramaker, Twan van Meijel, Aline Nysingh, Henk Wassink, Andries van Daalen, Berthoo Lammers, Janny Bode, Wubbo de Raad, Wim Logtmeijer, Lenie Bolle en Aucke van der Werff en gemeente Noordoostpolder
  
 
Foto's en illustraties zijn afkomstig van velerlei personen en organisaties. Van elke film, foto of illustratie geven wij zo goed mogelijk de herkomst weer in de foto/illustratieverantwoording. Degene die desondanks meent zekere rechten te kunnen doen gelden, kan zich alsnog bij de Stichting Canon De Noordoostpolder melden. Het bestuur zal dan alsnog tot naamsvermelding op de website overgaan. Stichting Canon De Noordoostpolder is een organisatie zonder winstoogmerk. Het stichtingsbestuur acht zich, gezien bovenstaande inspanningen, niet in staat en niet verplicht een auteursrechtelijke vergoeding uit te keren.
 
T.a.v. het boek Canon De Noordoostpolder
1e druk: 2012
2e (gecorrigeerde) druk: 2013
Vormgeving: Hollestelle grafische diensten, Kampen
Drukwerk: Drukwinkel, Emmeloord
 
Het bestuur van Stichting Canon De Noordoostpolder