De vensters en de auteurs

Venster

Vensterauteur

Omschrijving Venster

     
 
Harrie Scholtmeijer
 
Inleiding
 
   

Raam I: het land wordt zee

1.

Evert de Boer

Prehistorie: sporen van de ijstijd en resten van bewoning

2.

Harrie Scholtmeijer

Flevo en Almere: moeras en meren

3.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Zuiderzee: verkeersader, slagveld, visbun

4.

Peter de Boer / Wim Logtmeijer

De burchten van Kuinre: middeleeuwse machtsbasis

5.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Schokland: eiland in de Zuiderzee

6.

Wil Paauw

Oud-Kraggenburg: havenhoofd aan het Zwarte Water

     
    Raam II: de zee wordt land

7.

Harrie Scholtmeijer

Cornelis Lely: de plannen

8.

Leo Voorberg

Droogleggen en droog houden: dijken en gemalen

9.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Ontginnen: woeste gronden in cultuur gebracht

10.

Huib van der Wal

Oorlogsjaren: het Nederlands Onderduikers Paradijs

     
    Raam III: het land wordt ingericht

11.

Frans van de Lindeloof

Verkaveling: het landschap van Mondriaan

12.

Hester Kuper/Wim Logtmeijer

Dorpen inclusief Emmeloord: het model van Christaller

13.

Piet Bremer

Landschap: bossen, wegen, bermen

     
    Raam IV: het land wordt bebouwd

14.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Stedenbouwkundige aspecten van de dorpen: pleinen, kerken, scholen, huizen en bijzondere naamgevingen

15.

Dirk Klaver

Architectuur in de Noordoostpolder: Delftse School en het Nieuwe Bouwen

16.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Gebouwen buitengebied: boerderijen, arbeiderswoningen, schuren

     
   

Raam V: het land wordt bewoond

17.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Arbeiderskampen: de eerste huisvesting

18.

Jan Mulder / Wim Logtmeijer(samenvatting)

De selectie van toekomstige bewoners: het Uitgifteplan en het model-Ter Veen

19.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

de opbouw van de samenleving: onderzoek, verzuiling en maatschappelijke hiërarchie

20.

Margreet Ramaker/Harrie Scholtmeijer

Culturele verscheidenheid en identiteit: de polder als smeltkroes

21.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Relatie Urk en Overijssel : animositeit en afhankelijkheid

     
   

Raam VI: het land wordt beleefd

22.

Frans van de Lindeloof

Landbouw en voedselvoorziening: mechanisatie en agricultuur

23.

Twan van Meijel

Buiten de landbouw: ruimte voor onderzoeksinstituten

24.

Aline Nysingh

Kunst en cultuur: kunstwerken, monumenten, amateurkunst, musea en theater, schuurfeesten

25.

Henk Wassink / Nieuw Land Erfgoedcentrum

Opbouw voorzieningen: gezondheidszorg, onderwijs

26.

Andries van Daalen / Berthoo Lammers

Bijzondere gebeurtenissen en evenementen

     
   

Raam VII: het land wordt bestuurd

27.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Directie: projectontwikkelaar van de polder

28.

Janny Bode

Landdrost en burgemeester, openbaar lichaam en democratie: van autoriteit naar zeggenschap

29.

Wubbo de Raad

Regionaal bestuur: provincies en waterschap

30.

Aucke van der Werff

Gemeente een halve eeuw zelfstandig: 1962-2012