Mercatus

Mercatus verhuurt 4.800 sociale huurwoningen in Noordoostpolder en is sterk betrokken bij de belangen van haar bewoners. De oorsprong van woningcorporaties ligt in de 19e eeuw toen Amsterdamse notabelen iets wilden doen aan de woningnood en aan de beroerde huisvesting van arbeidersgezinnen. Twintig gefortuneerde burgers reageerden op een oproep van de notabelen: ‘Laten wij iets doen voor onze medemens!' Zo werd in 1852 de eerste woningbouwvereniging van Nederland opgericht. Dat gevoel, dat je iets wilt betekenen voor een ander, zit diepgeworteld in onze organisatie.

Geschiedenis van Mercatus

De in 1965 opgerichte Woningbouwvereniging Noordoostpolder is ontstaan uit de "Algemene Woningbouwvereniging Noordoostpolder", de "Christelijke Woningbouwvereniging Noordoostelijke Polder" en de "R.K. Woningbouwvereniging St. Michaël".Deze corporaties hebben nooit woningen in bezit gehad en verkregen na de fusie de woningen van de Domeinen en de gemeente Noordoostpolder.

Het eerste gebouw van de woningbouwvereniging aan het Harmen Visserplein in Emmeloord.Het eerste gebouw van de woningbouwvereniging aan het Harmen Visserplein in Emmeloord.

Vanaf 2001 heet de woningbouwvereniging Mercatus. Mercatus betekent Marktplaats. Dit staat voor toegankelijk, open, een divers aanbod en laagdrempelig.

Profiel

Mercatus is een middelgrote woningcorporatie, werkzaam in Noordoostpolder. Met ongeveer 65 medewerkers werken wij aan het realiseren van een prettig woon- en leefklimaat voor onze huurders. Het woningbezit is verdeeld over de centrumplaats Emmeloord en de 10 omliggende dorpen. Wij streven er constant naar om onze woningvoorraad afgestemd te houden op de toekomstige behoefte en sluiten aan op de kracht en mogelijkheden van wijken en dorpen.

Onze missie

Mercatus voelt zich verbonden met en sterk betrokken bij de belangen van inwoners van Noordoostpolder. Het betaalbaar houden van de woningen is de eerste opgave. Daarnaast ondersteunen wij mensen in het behouden en vergroten van hun onafhankelijkheid. Dit doen wij gerelateerd aan huisvesting en faciliterend aan welzijn en zorg. De huisvesting die wij bieden volgt zoveel mogelijk de maatschappelijke vraag naar hoeveelheid, soort, woonlasten en duurzaamheid. In overeenstemming met de mogelijkheden van de klant zetten wij onze middelen en kennis gericht in. Wij stimuleren onze klanten hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een ondernemende partner zijn die actief samenwerkt om een herkenbare bijdrage te leveren aan de samenleving in Noordoostpolder.


Meer informatie kunt u vinden op: www.mercatus.nl