De oprichters van de Stichting Canon De Noordoostpolder

De stichting Canon De Noordoostpolder is tot standgekomen via een initiatief raadsvoorstel in de Gemeenteraad in 2012
Op de foto v.l.n.r: H. Scholtmeijer, A. Hartsuiker (notaris), J. Mulder,  A.J. Geluk, H. Veenhuis.Op de foto v.l.n.r: H. Scholtmeijer, A. Hartsuiker (notaris), J. Mulder, A.J. Geluk, H. Veenhuis.

Vanaf januari 2109 zijn de nieuwe bestuursleden van de Stichting Canon De Noordoostpolder:

 bestuur nieuwbestuur nieuw

 Vlnr.  Berthoo Lammers (vice vzt, adviseur), Wim Logtmeijer (aftredend), Aukje van der Molen (plv. voorzitter), Martin Mulder (penningmeester), Egbert de Vos (secretaris).