Maritiem archeoloogKarel Vlierman verzorgt donderdag 15 februari de lezing ‘Koggeschepen in de polderbodem’ in de FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder.

Karel Vlierman is bekend van zijn onderzoek naar koggeschepen en het boek ‘Cogs, Small Cogs and Boats’. Hierin komt het onderzoek naar de vondst van koggeschepen in de buurt van Antwerpen en een koggeschip in de IJssel nabij Kampen aan bod, maar welke sporen van het Hanzeverleden en koggeschepen zijn er eigenlijk te vinden in onze eigen polderbodem?

Scheepsbouwtraditie
Karel Vlierman gaat uitvoerig in op de scheepsbouwtraditie in de Hanzeperiode en in welk opzicht de koggen verschilden van bijvoorbeeld de nef van de Zuidelijke Noordzee die tot de Noordse of Scandinavische traditie behoort. Hij analyseert aan de hand van de opgravingsvondsten in Kampen, hoe daar zeer waarschijnlijk van het begin van de 13de tot het midden van de 14de eeuw een scheepswerf heeft gelegen.

Hier is onder andere het grootste stuk wollen zeil ooit opgegraven. Er zijn ook honderden ijzeren sintels gevonden, waarvan een deel ongebruikt is, wat wijst op een smidse die zich specifiek bezighield met het smeden van verbindingsmiddelen voor schepen. De schepen konden vanuit het water het land opgetrokken worden en na reparatie via de IJssel de Zuiderzee opvaren. Er zijn tot nog toe in Nederland niet eerder aanwijzingen voor een scheepswerf gevonden waar koggen konden worden gebouwd.

Scheepswrakken opgegraven
Vlierman, maritiem archeoloog en koggespecialist, heeft zijn hele leven scheepswrakken opgegraven en was vanuit het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterarcheologie (NISA) betrokken bij de opgraving van de Doelse kogge in het jaar 2000. Karel schreef zijn jarenlange kennis neer in het boek ‘Cogs, small cogs and boats’, waarmee hij in 2021 promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De lezing is een samenwerking tussen bibliotheek, Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder, Stichting Canon De Noordoostpolder, Vrienden van Schokland en met steun vanuit gemeente Noordoostpolder. Deze samenwerking is erop gericht de geschiedenis van Noordoostpolder onder de loep te nemen. De toegang is gratis, maar om zeker te zijn van een plekje is reserveren gewenst. Een kaartje reserveren kan via de site van de bibliotheek. Om 19.30 uur start de avond met een kopje koffie of thee, de lezing begint om 20.00 uur.

2024 lezing Koggeschepen Bieb2024 lezing Koggeschepen Bieb

                                                                           Een kogge. Foto: Flevomeer Bibliotheek

(c) 2024 Bron De Noordoostpolder

In Noordelijk Flevoland komen twaalf nieuwe crashpalen te staan. Dat laat stichting Canon De Noordoostpolder weten. De objecten markeren plekken waar in de Tweede Wereldoorlog vliegtuigongelukken en noodlandingen zijn geweest. Vorig jaar werd duidelijk dat op nog eens twaalf plekken een incident in oorlogstijd was gebeurd.

De nieuwe locaties kwamen aan het licht door onderzoek van Teunis Schuurman. De inmiddels overleden onderzoeker kwam erachter dat het Lancastervliegtuig JA702 niet in Marknesse maar in Tollebeek was neergestort. Vervolgens bleken nog eens vier crashpalen op de verkeerde plek te staan. In totaal zijn elf locaties in Noordoostpolder en één plek op Urk tot nu toe nog niet gemarkeerd, stelde Schuurman vast.

De gemeente Noordoostpolder en Canon De Noordoostpolder onderschrijven de conclusies van Schuurman. De Canon kreeg in februari vorig jaar het beheer over de crashpalen in de gemeente in handen. Tot dan toe was dat gegund aan Stichting Ongeland.

Canon kreeg beheer na frictie
Ongeland was het eens met de conclusie over toestel JA702, maar bleef moeite houden met de tekst op het bijbehorende informatiebordje. Zo gaf Ongeland aan dat er wel onderdelen van het vliegtuig in Marknesse terecht waren gekomen.

Omdat de verschillende partijen het niet eens konden worden, besloot de gemeente om de samenwerking met Ongeland te stoppen. Vervolgens werd het beheer aan de Canon gegund, wat Ongeland onbehoorlijk noemde. De Canon zette de komst van de twaalf nieuwe crashpalen in gang.

'Crashpalen' inmiddels op juiste plek
De gemeente Noordoostpolder heeft de nieuwe palen besteld en betaalt die ook, laat Egbert de Vos van Canon De Noordoostpolder weten. De crashpalen die op de verkeerde plek stonden zijn inmiddels naar de juiste locatie verplaatst.

Na de komst van de twaalf crashpalen gaat de Canon zelf aan de slag met infobordjes. Alle infobordjes aan de palen in Noordoostpolder worden langsgelopen en waar nodig aangepast.

Wanneer de twaalf nieuwe crashpalen worden geplaatst is nog niet duidelijk, aldus De Vos.
2023 7 foto crashpaal herplaatsing2023 7 foto crashpaal herplaatsing
(c) bron: Omroep Flevoland

Wie eind negentiende eeuw langs de kusten van de Zuiderzee voer, zag onstuimig water, weidse velden en af en toe een vissersdorp of boerderij. Tegenwoordig is het er een drukte van belang, met bebouwing, industrie, windmolens en pleziervaart. Geen ander Nederlands landschap veranderde zó drastisch als het IJsselmeergebied.

Op het IJsselmeer is een begin gemaakt met de berging van de Lancaster ED 603, de Engelse bommenwerper die in 1943 neerstortte onder Breezanddijk. Alle zeven inzittenden kwamen op het leven, drie lichamen zijn nog steeds niet geborgen.
Midden op het IJsselmeer, op enkele kilometers van Breezanddijk, is het dinsdagochtend een drukte van belang. Het is de dag dat de Lancaster ED 603 na 80 jaar eindelijk uit het water worden gehaald.
Terwijl zeilboten nog net de laatste mooie zomerdagen meepakken, lopen medewerkers van aannemer Leemans, bemalingsbedrijf Mos en Defensie heen en weer op een grote stalen constructie die vier meter boven het water van het meer uitsteekt.

Museum Nagele opent op vrijdag 30 juni om 13.30 uur de expositie 'Museum Nagele 1 op 1 met het Rijksmuseum'. inloop is vanaf 13.00 uur.

Museum Nagele viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Hoogtepunt dit jubileumjaar is de deelname aan het landelijke project Match: twaalf musea, in elke provincie één, tonen een topstuk uit het Rijksmuseum met een verwant topstuk uit de eigen collectie. Voor de provincie Flevoland is Museum Nagele uitgekozen om mee te doen met onze Iglo. Het Rijksmuseum heeft een Klimboog uit de eigen collectie speciaal met het oog op Match laten restaureren. Beide speeltoestellen zijn ontworpen door architect Aldo van Eyck.

 

Zie voor meer informatie: www.schattenuithetrijks.nl

 

De 'Match' in Museum Nagele is te bezichtigen van 30 juni t/m 3 september 2023.

Museum Nagele nodig ik u van harte uit om op vrijdag 30 juni om 13.30 uur aanwezig te zijn bij de opening van de expositie 'Museum Nagele 1 op 1 met het Rijksmuseum'. inloop is vanaf 13.00 uur.

 

Museum Nagele viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Hoogtepunt dit jubileumjaar is de deelname aan het landelijke project Match: twaalf musea, in elke provincie één, tonen een topstuk uit het Rijksmuseum met een verwant topstuk uit de eigen collectie. Voor de provincie Flevoland is Museum Nagele uitgekozen om mee te doen met onze Iglo. Het Rijksmuseum heeft een Klimboog uit de eigen collectie speciaal met het oog op Match laten restaureren. Beide speeltoestellen zijn ontworpen door architect Aldo van Eyck.

 

In de bijlage vindt u de gehele tekst van deze uitnodiging.

Zie voor meer informatie: www.schattenuithetrijks.nl

 

De 'Match' in Museum Nagele is te bezichtigen van 30 juni t/m 3 september 2023.

2023 6 Nagele Rijksmuseum I2023 6 Nagele Rijksmuseum I

2023 6 Nagele Rijksmuseum I I2023 6 Nagele Rijksmuseum I I

 

 

 

 

Geachte lezer,

Op zondag 30 april is er weer een jubileumzondag van het Theehuis op de begraafplaats in Emmeloord. Deze keer vertelt Aukje van der Molen van Canon De Noordoostpolder over de oorlogsgraven in de polder, waarbij zij namen en gezichten geeft aan de gevallenen. De bijeenkomst in de koffiekamer van ’t Westerhuis begint om 14.00 uur; de toegang is gratis evenals koffie en thee, maar een donatie wordt op prijs gesteld.