Maritiem archeoloogKarel Vlierman verzorgt donderdag 15 februari de lezing ‘Koggeschepen in de polderbodem’ in de FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder.

Karel Vlierman is bekend van zijn onderzoek naar koggeschepen en het boek ‘Cogs, Small Cogs and Boats’. Hierin komt het onderzoek naar de vondst van koggeschepen in de buurt van Antwerpen en een koggeschip in de IJssel nabij Kampen aan bod, maar welke sporen van het Hanzeverleden en koggeschepen zijn er eigenlijk te vinden in onze eigen polderbodem?

Scheepsbouwtraditie
Karel Vlierman gaat uitvoerig in op de scheepsbouwtraditie in de Hanzeperiode en in welk opzicht de koggen verschilden van bijvoorbeeld de nef van de Zuidelijke Noordzee die tot de Noordse of Scandinavische traditie behoort. Hij analyseert aan de hand van de opgravingsvondsten in Kampen, hoe daar zeer waarschijnlijk van het begin van de 13de tot het midden van de 14de eeuw een scheepswerf heeft gelegen.

Hier is onder andere het grootste stuk wollen zeil ooit opgegraven. Er zijn ook honderden ijzeren sintels gevonden, waarvan een deel ongebruikt is, wat wijst op een smidse die zich specifiek bezighield met het smeden van verbindingsmiddelen voor schepen. De schepen konden vanuit het water het land opgetrokken worden en na reparatie via de IJssel de Zuiderzee opvaren. Er zijn tot nog toe in Nederland niet eerder aanwijzingen voor een scheepswerf gevonden waar koggen konden worden gebouwd.

Scheepswrakken opgegraven
Vlierman, maritiem archeoloog en koggespecialist, heeft zijn hele leven scheepswrakken opgegraven en was vanuit het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterarcheologie (NISA) betrokken bij de opgraving van de Doelse kogge in het jaar 2000. Karel schreef zijn jarenlange kennis neer in het boek ‘Cogs, small cogs and boats’, waarmee hij in 2021 promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De lezing is een samenwerking tussen bibliotheek, Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder, Stichting Canon De Noordoostpolder, Vrienden van Schokland en met steun vanuit gemeente Noordoostpolder. Deze samenwerking is erop gericht de geschiedenis van Noordoostpolder onder de loep te nemen. De toegang is gratis, maar om zeker te zijn van een plekje is reserveren gewenst. Een kaartje reserveren kan via de site van de bibliotheek. Om 19.30 uur start de avond met een kopje koffie of thee, de lezing begint om 20.00 uur.

2024 lezing Koggeschepen Bieb2024 lezing Koggeschepen Bieb

                                                                           Een kogge. Foto: Flevomeer Bibliotheek

(c) 2024 Bron De Noordoostpolder