Emmeloord– Stichting Canon De Noordoostpolder heeft per maandag 21 januari een nieuw bestuur. Dat wordt gevormd door Hans Roefs (voorzitter), Wim Logtmeijer (secretaris/penningmeester) en Berthoo Lammers (redactie/ICT). Zij hebben alle drie meegewerkt aan de totstandkoming van de canon. Nadat de website en het daarvan afgeleide boek succesvol zijn gerealiseerd (de website trekt duizenden bezoekers, van het boek zijn al 1200 exemplaren verkocht!) wil het nieuwe bestuur van de canon de belangrijkste en meest toegankelijke bron van de geschiedenis van de Noordoostpolder maken.

EMMELOORD – Op zoek naar een cadeau voor Sinterklaas of Kerstmis? Het nieuwe boek van Stichting Canon De Noordoostpolder, over de geschiedenis van de Noordoostpolder is daarvoor bij uitstek geschikt. Het boek is voor 14,95 euro te koop bij, onder meer, Marsman in Emmeloord.Wilt u meer weten over het ontstaan van de dorpen, het stedenbouwkundige verhaal over de dorpen en de architectonische geschiedenis van huizen en straten in de Noordoostpolder? Het staat beschreven in diverse vensters. Net als Oud-Kraggenburg, Noordoostpolder in oorlogstijd en de waterstaatkundige historie.

Nadat op donderdag 5 juli de website is gelanceerd, presenteerde Stichting Canon De Noordoostpolder zaterdag 27 oktober het boek over de geschiedenis van de Noordoostpolder. Net als de site is ook het boek een indrukwekkende publicatie geworden. In 200 kleurrijke pagina’s, met 250 illustraties, wordt de unieke ontstaans- en inrichtingsgeschiedenis van de Noordoostpolder aan de hand van dertig thema’s verteld.

In 't Voorhuys in Emmeloord is zaterdag 27 oktober het boek Canon van de Noordoostpolder gepresenteerd.
Wethouder Ruifrok kreeg het eerste exemplaar aangeboden. Er hebben meer dan 30 mensen aan het boek gewerkt. Frans van de Lindeloof, oud-secretaris van de landbouworganisatie in de Flevoland is een van de schrijvers.

Emmeloord - 'Je toekomst is niet te begrijpen, als je je verleden niet kent', dit zei de Flevolandse commissaris van de koningin, Leen Verbeek, afgelopen zaterdag bij het in ontvangst nemen van de Canon De Noordoostpolder in boekvorm.

Verbeek kreeg het eerste exemplaar uit handen van Jan Mulder, voorzitter van de Stichting Canon de Noordoostpolder. Net als de website, die op 5 juli online ging, is ook het boek een indrukwekkende publicatie geworden. In 200 kleurrijke pagina’s, met 250 illustraties, wordt de unieke ontstaans- en inrichtingsgeschiedenis van de Noordoostpolder aan de hand van dertig thema’s verteld.

EMMELOORD - Het boek Canon De Noordoostpolder zou bij elke inwoner van die gemeente in de boekenkast moeten staan. Althans, als het aan Jan Mulder, voorzitter van de Stichting Canon De Noordoostpolder ligt.Het boek werd zaterdag gepresenteerd in 't Voorhuys in Emmeloord. "Ik hoop dat alle inwoners van de Noordoostpolder zich op deze manier bewust worden van de geschiedenis van de gemeente. Dit is basisonderwijs", benadrukt Mulder die zelf in Emmeloord woont en oud-wethouder is. Het boek is een opvolger van de website die al enige tijd in de lucht is.