DE VERREKIJKERS

Vorst en Volk in Noordoostpolder (speciale jubileumuitgave met steun van de gemeente Noordoostpolder)
(uitgave oktober 2013): Verrekijker bij venster 26 in het kader van "de maand van de Geschiedenis 2013" welke als thema had "Vorst en Volk" in het kader van de troonswisseling en de viering van 200 jaar Koninkrijk.

De ondergang van de NE-165
(uitgave december 2013); Verrekijker bij venster 3: De zuiderzee, verkeersader, slagveld en visbun.

Willem Frederik Hermans en de Noordoostpolder
(uitgave mei 2015); Verrekijker bij venster 9: Ontginnen, woeste gronden in cultuur gebracht.

Multifunctioneel beheer van het Kuinderbos.
(uitgave september 2015); Verrekijker bij venster 13: Landschap: bossen, wegen, bermen.

Het Kuinderbos: van Oud naar Nieuw Land.
(uitgave september 2015); Verrekijker bij venster 13: Landschap: bossen, wegen, bermen.

Van Kirkham naar Krakau
(uitgave oktober 2014); Verrekijker bij venster 10: Oorlogsjaren; het Nederlands Onderduikers Paradijs.

De inrichting van de IJsselmeerpolders en de rol van de theorie van Walter Christaller
(uitgave januari 2014); Verrekijker bij venster 12: Dorpen inclusief Emmeloord; Het model van Christaller.

 

Dijken en Gemalen: het Verhaal
Nederland en het Water (uitgave november 2018): Een verrekijker bij venster 8 (Droogleggen en droog houden: dijken en gemalen.)
door Leo Voorberg.

De NM 107: een kogge vol kloostermoppen
(ca.1375) (uitgave juni 2014); Verrekijker bij venster 3: De Zuiderzee: verkeersader, slagveld en visbun.

Kuinre en de Friese oorlog van 1396
(uitgave april 2016); Verrekijker bij venster 4: De burchten van Kuinre, middeleeuwse machtsbasis.

Kuinre en de tachtigjarige oorlog en daarna
(uitgave oktober 2016); Verrekijker bij venster 3: De Zuiderzee: verkeersader, slagveld en visbun.

Nagele, van nationaal belang.
(uitgave februari 2018) Een verrekijker bij venster 14: Stedenbouwkundige aspecten van de dorpen  en venster 15: Architectuur in de polder
Auteurs: Peter Timmer (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Arjen van den Berg (gemeente Noordoostpolder)

Watererfgoed Noordoostpolder: het Verhaal
(uitgave september 2018): Een verrekijker bij Raam III: De zee wordt land 
(door Philip Visser en Huib van der Wal) 

Vliegtuigcrashes
De Canonstichting heeft in de loop der jaren bijna 30 vensters uitgebracht van vliegtuigen die gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort in de Noordoostpolder. Deze zijn in kaart gebracht en de informatie  over vluchtt, doel en bemanning is in een "verrekijker" verwerkt.

Auteursrecht

Aan het downloaden van een verrekijker zijn geen kosten verbonden. Wel vallen deze onder het auteursrecht van de Stichting. Verdere publicatie is dus alleen voorbehouden aan de Stichting.